Elévové Blue

Vysloužil Jan

Jan Vysloužil

Elévové Blue
Hlavní trenér
41 let
28. 3. 1981